RudoDupkala

PhDr. Rudolf Dupkala, PhD.

VEK:  36 rokov

MIESTO NARODENIA:  Prešov

DETI:  dcéra Sofia

 

VZDELANIE:

2000 – 2005 Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta – magisterské a doktorandské štúdium v odbore Politológia
1999 – 2004 Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied – magisterské štúdium v odbore Manažment verejnej správy a regiónov

 

ZAMESTNANIE:

2013 Šarišská galéria v Prešove – riaditeľ
2010 Mestské zastupiteľstvo v Prešove – poslanec
2005 – 2013 Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor regionálneho rozvoja – odborný referent

 

ZÁUJMY:  hudba, šport, výtvarné umenie, cestovanie.

VOLEBNÝ PROGRAM

  • Spolupráca so zamestnávateľmi pri odbornej príprave žiakov v súlade s trhom práce
  • Podpora nových foriem celoživotného vzdelávania a zvyšovania kompetencií
  • Zveľaďovanie kultúrneho dedičstva a posilňovanie regionálnej kultúrnej identity
  • Podpora umeleckej tvorby v kontexte inovatívnej ekonomiky
  • Výstavba nových a revitalizácia existujúcich športovísk a športových areálov na vidieku
  • Systematická podpora športových talentov a mládeže

SVIEŽI VIETOR PRE NÁŠ KRAJ

Rudolf Dupkala

+421 908 986 733
rudolf.dupkala@gmail.com